به سایت شرکت کرج صنعت خوش آمدید.

کرج، جاده قدیم هشتگرد
ایران ، البرز

شرکت کرج صنعت برترین سازنده دستگاه پرس ضایعات

فیلم دستگاه پرس کارتن ، شرکت کرج صنعت معتبرترین تولیدکننده دستگاه پرس کارتن، حلب، پت، گونی، الیاف ، قوطی رانی ، بطری نوشابه، قوطی کنسرودستگاه پرس کارتن عمودی و افقیسفارش از قم ، شیراز ، بندر امام ، عراق ، تبریز ، بندرعباس، تهران، قزاقستان
دستگاه پرس ضایعات کارتن

سفارش از تهران
دستگاه پرس کارتن و مقوا

سفارش از اصفهان
دستگاه پرس قوطی رانی

سفارش از تهران

دستگاه پرس ضایعات


سفارش از تهران
دستگاه پرس کارتن

سفارش از اهواز

دستگاه پرس کارتن

سفارش از عراقدستگاه پرس پوشالسفارش از قم
دستگاه پرس کارتن و حلبدستگاه پرس کارتن ، پت و حلبسفارش از تهراندستگاه پرس کارتن درب بالا دارای جکسفارش از مشهد
دستگاه پرس پوشال عمودی
سفارش از شیراز