به سایت شرکت کرج صنعت خوش آمدید.

کرج، جاده قدیم هشتگرد
ایران ، البرز

دستگاه پرس کارتن و پت کرج صنعت | ساخت ماشین آلات بازیافت | دستگاه پرس ضایعات

قیمت دستگاه پرس کارتن

قیمت دستگاه پرس کارتن

دستگاه پرس کارتن ، مقوا و کاغذ

دستگاه پرس کارتن ، مقوا و کاغذ

پرس کارتن و حلب

پرس کارتن و حلب

دستگاه پرس کارتن 500 کیلویی

دستگاه پرس کارتن 500 کیلویی

دستگاه پرس کارتن 300 کیلویی

دستگاه پرس کارتن 300 کیلویی

دستگاه پرس کارتن یک تنی

دستگاه پرس کارتن یک تنی

دستگاه پرس کارتن و پت

دستگاه پرس کارتن و پت