به سایت شرکت کرج صنعت خوش آمدید.

کرج، جاده قدیم هشتگرد
ایران ، البرز

دستگاه پرس قوطی رانی | شرکت کرج صنعت سازنده دستگاه پرس ضایعات

ساخت پرس کارتن و پوشال

ساخت پرس کارتن و پوشال

دستگاه پرس کارتن ، مقوا و کاغذ

دستگاه پرس کارتن ، مقوا و کاغذ

پرس کارتن و حلب

پرس کارتن و حلب

دستگاه پرس کارتن 500 کیلویی

دستگاه پرس کارتن 500 کیلویی

دستگاه پرس کارتن 300 کیلویی

دستگاه پرس کارتن 300 کیلویی

دستگاه پرس کارتن یک تنی

دستگاه پرس کارتن یک تنی

دستگاه پرس کارتن و پت

دستگاه پرس کارتن و پت