به سایت شرکت کرج صنعت خوش آمدید.

کرج، جاده قدیم هشتگرد
ایران ، البرز

شرکت کرج صنعت برترین سازنده دستگاه پرس ضایعات
دستگاه پرس ضایعات کارتن

سفارش از تهران
دستگاه پرس کارتن و مقوا
دستگاه پرس قوطی رانی

سفارش از تهران

دستگاه پرس ضایعات


سفارش از تهران